Найдено 50+ «=»

=

Аббревиатуры

означает, что форма родительного падежа единственного числа или форма множественного числа совпадает с формой заглавного слова

1 QUART = APPROXIMATELY 946 ML 1

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

кварта = примерно 946 млАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

[ВЕЛИ́КИЙ] ВІЗ = ВІЗ [НЕБЕ́СНИЙ] = [НЕБЕ́СНИЙ] ВІЗ

Жайворонок. Знаки української етнокультури

[Вели́кий] Віз = Віз [Небе́сний] = [Небе́сний] Віз — народні назви сузір’я Великої Ведмедиці. Віз на небі вниз повертавсь (І. Котлярев­ський); Глянув на зорі, аж

[КИ́ЇВСЬКА] РУСЬ = РУ́СЬКА ЗЕМ­ЛЯ́

Жайворонок. Знаки української етнокультури

[Ки́ївська] Русь = Ру́ська Зем­ля́ — 1) давньоруська держава з центром у Києві; виникла на рубе­жі VIIIі IXст. внаслідок об’єднан­ня східнослов’янських племен;

[СПА́СОВА] (БО́ЖА) БОРОДА́ = БОРОДА́ ВО́ЛОСА = ВО́ЛОСОВА (ІЛЛЄ́ВА, І́ЛЬКОВА) БОРОДА́ = СИРІ́ТСЬКА ДО́ЛЯ

Жайворонок. Знаки української етнокультури

[Спа́сова] (Бо́жа) борода́ = борода́ Во́лоса = Во́лосова (Іллє́ва, І́лькова) борода́ = сирі́тська до́ля — пучок незжатих стебел, який звичайно зв’язують на кінці

C = CONSTANT PART

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

C = constant part (см.).(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд-во ВНИРО, 1995 г.).

CAR SEALED OPEN = LOCKED OPEN

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

опломбирован в открытом положенииАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

COAST DOWN = RUNDOWN

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

• вращение по инерции• выбегАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

CONTRACT OUT = TO FARM OUT

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

отдавать на субподрядАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

CULVERT = DRAINAGE CROSSING

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

дренажная трубаАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

GAS KICK = GAS BUBBLE

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

• газовый приток • газопроявление • газопроявление = выделение пузырьков газа Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

GAUGE PRESSURE IN BAR (0 BARG = 1 BARA)

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

манометрическое давление в барахАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

HOMOEO = HOMEO

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

homoeo- = homeo- (см. ).(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд-во ВНИРО, 1995 г.).

LIQUIDITY = HIGH VOLUME OF TRANSACTIONS

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

высокая ликвидность рынкаАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

MAINTENANCE OVERRIDE SWITCH = BYPASS SWITCH

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

переключатель, переводящий на байпассАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

OIL EQUIVALENT GAS (6MCF GAS = 1BBL OIL)

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

газовый эквивалент нефтиАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

OPEN CYCLE (FOR GT GENERATORS) = NO HEAT RECOVERY

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

работа без утилизации тепла дымовых газовАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

POUNDS PER SQUARE INCH ABSOLUTE (PSIA = PSIG + 14.696 OR ATMOSPHERIC PRESSURE AT SITE)

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

• абсолютное давление • фунт/дюйм2 Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

REJECTION (REJECTION OF CASTING = OFFCASTING, WASTE CASTING)

Англо-русский глоссарий алюминиевой промышленности

(от)браковка, брак;; отбрасывание, отсортировка (отбраковка отливки, брак литейный)Англо-русский глоссарий алюминиевой промышленности.2011.

REJECTION (REJECTION OF CASTING = OFFCASTING, WASTE CASTING)

Англо-русский глоссарий алюминиевой промышленности

(от)браковка, брак;; отбрасывание, отсортировка (отбраковка отливки, брак литейный)Англо-русский глоссарий алюминиевой промышленности.2011.

UPPER STRUCTURE OF PLATFORM = TOPSIDES

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

• верхнее строение платформы • ВСП Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

А = А

Философская энциклопедия

А = А – в традиционной логике обычный способ выражения для одного из четырех ее логических законов (см. Закон логический>), а именно – закона тождества. Вхожде

А́ЙСТРА = ГА́ЙСТРА = ГА́ЙСТЕР

Жайворонок. Знаки української етнокультури

а́йстра = га́йстра = га́йстер — трав’яниста декоративна рослина з великими квітками різного забарвлення; дикорослі айстри використовуються в народній медицині; ц

АБЕ́ТКА = А́ЗБУКА = АЛФА́ВІ́Т

Жайворонок. Знаки української етнокультури

абе́тка = а́збука = алфа́ві́т — 1) — сукупність графічних знаків, прийнятих у якій-небудь системі буквеного письма і розміщених у певному усталеному порядку; 2

АЛІЛУ́Я = АЛИЛУ́Я

Жайворонок. Знаки української етнокультури

алілу́я = алилу́я — уживається у відправах іудейської і християнської релігій для вираження славлення Бога (означає буквально: «Хваліте Господа!»). Кат лютує, А

АНТИ́ХРИСТ = АНЦИ́ХРИСТ

Жайворонок. Знаки української етнокультури

анти́христ = анци́христ — (також з великої літери) у християнській релігії — противник Христа, який нібито з’явиться перед кінцем сві­ту для боротьби проти Христ

АНЦИ́БОЛОТ = АНЦИ́БОЛОТНИК = АНЦИ́БОЛ

Жайворонок. Знаки української етнокультури

анци́болот = анци́болотник = анци́бол див. боло́тник. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006.— С. 16.

АРХІЄРЕ́Й = АРХІРЕ́Й

Жайворонок. Знаки української етнокультури

архієре́й = архіре́й — у право­славних християн — представник ви­щого духовенства. Горе вам, Учи­телі архієреї (Т. Шевченко); Архі­єреями ставлять ченців з прото

БАБА́К = БАЙБА́К

Жайворонок. Знаки української етнокультури

баба́к = байба́к — великий гри­зун, зовні схожий на ховраха, товстий і незграбний, що живе в степу в норах; з ранньої осені до весни впадає в сплячку; цінний сво

БОЖЕСТВО (1. = БОГ)

Русско-ивритский словарь

божество (1. = Бог)אֱלוֹהוּת נ', אֵל ז'Русско-ивритский словарь.Академик.2013.

БРЭГГА ВУЛЬФА УСЛОВИЕ ДИФРАКЦИИ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ В КРИСТАЛЛЕ: 2DSIN ?? = M?

Большой энциклопедический словарь

БРЭГГА - ВУЛЬФА УСЛОВИЕ дифракции рентгеновских лучей в кристалле: 2dsin ?? = m?, где d - расстояние между отражающими кристаллографическими плоскостями, ? - уго

БІЛОБО́Г = ДІД

Жайворонок. Знаки української етнокультури

Білобо́г = Дід — у дохристиян­ських віруваннях — головний бог білого дня, щастя, добра, багат­ства, здоров’я і плодючості; за ле­гендою, творець землі, води, сві

БІЛОЗЕ́РКА = БІЛОЗІ́РКА

Жайворонок. Знаки української етнокультури

Білозе́рка = Білозі́рка — леген­дарна річка, про яку мовиться в народних переказах; над нею вгорі Чумацький Шлях зірками світить­ся, а одна з тих зірок найдужче

БІЛІ́ННЯ = ВИБІ́ЛЮВАННЯ = УБІ́ЛЮ­ВАННЯ [ПОЛОТНА́]

Жайворонок. Знаки української етнокультури

білі́ння = вибі́лювання = убі́лю­вання [полотна́] — 1) про домотка­не полотно та вироби з нього — доведення до білого кольору під дією води і сонця; робили це з

ГАЛЛОН (МЕРА ОБЪЁМА = 4,5 Л. В АНГЛИИ, 3,8 Л. В США)

Русско-ивритский словарь

галлон (мера объёма = 4,5 л. в Англии, 3,8 л. в США)גַלוֹן ז'Русско-ивритский словарь.Академик.2013.

ГРУППЫ C = O ПЕРВОГО И ВТОРОГО РОДА

Геологическая энциклопедия

(C = O1 и C = O11) — условное обозначение карбонильных гр., обнаруживаемых в битумоидах методом инфракрасной спектрометрии, предложенное Глебовской в связи с рек

ДИСКРИМИНАНТ КВАДРАТНОГО УРАВНЕНИЯ AX2 + BX + C = 0 ВЫРАЖЕНИЕ B2 4AC = D

Большой энциклопедический словарь

ДИСКРИМИНАНТ квадратного уравнения ax2 + bx + c = 0 - выражение b2 - 4ac = D, по знаку которого судят о наличии у этого уравнения действительных корней (D ? 0).

ДУНАМ (МЕРА ПЛОЩАДИ 1000 КВ.М = 1/10 ГА)

Русско-ивритский словарь

дунам (мера площади 1000 кв.м = 1/10 га) דוּנָם ז'Русско-ивритский словарь.Академик.2013.

ЗНАК =

Русско-английский словарь по машиностроению

equal signРусско-английский словарь по машиностроению.Академик.ру.2011.

ЗНАК =

Русско-английский словарь по машиностроению

equal signРусско-английский словарь по машиностроению.Академик.ру.2011.

МНИМАЯ ЧАСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЧИСЛА Z = X + IY

Большой энциклопедический словарь

МНИМАЯ ЧАСТЬ комплексного числа z = x + iy, множитель y при мнимой единице i; обозначается Imz.

СВОБОДА ВОЛИ = С. ВЫБОРА

Энциклопедический словарь

Свобода воли = С. выбора (το αύτεξούσιον или το εφ ‘ ημίν, liberum arbitrium) — от времен Сократа и доселе спорный в филофии и богословии вопрос, который при объ

УВЕЛИЧЕННЫЙ ПЕРЕНОС ВНУТРИ ПОВЕРХНОСТИ Q = 1

Русско-английский словарь по физике

enhanced transport inside the q = 1 surfaceРусско-английский физический словарь.2013.

ЄДАМА́ШКА = ЄДАМА́ШОК

Жайворонок. Знаки української етнокультури

єдама́шка = єдама́шок див. адама́шка. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006.— С. 213.

ІВА́Н БОГОСЛО́В = ЄВАНГЕЛІ́СТ ІОА́НН

Жайворонок. Знаки української етнокультури

Іва́н Богосло́в = євангелі́ст Іоа́нн — 1) улюблений учень Ісуса, спочат­ку учень Іва́на Хрести́теля (див.), поряд з апостолом Петром займає центральне місце сер

ІУДЕ́Ї = ЮДЕ́Ї

Жайворонок. Знаки української етнокультури

іуде́ї = юде́ї (одн. ч. іуде́й = юде́й, ж. іуде́йка = юде́йка) — спочатку мешканці стародавньої Іудеї, по­тім взагалі євреї; також ті, хто ви­знає іудаїзм (юдаїз

Время запроса ( 2.960446283 сек)
T: 2.963779393 M: 1 D: 0