Найдено 50+ «C»

C++

Аббревиатуры

термин языка программирования C++

C/C++

Аббревиатуры

термин, относящийся к языкам программирования С и C++

CJ

Аббревиатуры

conjunction — союз

COM

Аббревиатуры

термин, относящийся к Component Object Model

COMP

Аббревиатуры

сравнительная степень

COMP.

Аббревиатуры

компьютерный термин

COMPAR

Аббревиатуры

comparative degree — сравнительная степень

COORD

Аббревиатуры

coordinative — сочинительный

CORR

Аббревиатуры

correlative — парный

PHR CJ

Аббревиатуры

phrase conjunction — составной союз

VISUAL C++

Аббревиатуры

термин среды Visual C++

CCC

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

протиточна хроматографія

CD

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

круговий дихроїзм

CFA

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

безперервний протоковий аналіз

CHARGE DENSITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

щільність заряду

CHECK ANALYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

контрольний аналіз

CHEMICAL INTERMEDIATE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

хімічний полупродукт

CHEMICAL IONIZATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

хімічна іонізація

CHEMICAL PROPERTIES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl хімічні властивості

CHEMILUMINESCENCE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

хемілюмінесценція

CHRONOPOTENTIOMETRY WITH LINEAR CURRENT SWEEP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

хронопотенціометрія з лінійною розгорткою потенціалу

CISCONFIGURATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

цис-конфігурація

CITRIC ACID

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

лимонна кислота

CLARIFY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

пояснювати; просвітлювати

CLEAR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ясний; світлий; прозорий

CLEAVE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розколювати; розщеплювати

COARSE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

крупнозернистий

COEXTRACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

співекстракція

COFACTOR

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кофактор[c steelblue], -ра

COHESION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

зчеплення; когезія

COKE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кокс[c steelblue], -су

COLLIGATIVE PROPERTIES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl колігативні властивості

COLOR REACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кольорова реакція

COLORIMETRIC ANALYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

колориметричний аналіз

COLUMN CHROMATOGRAPHY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

колонкова хроматографія

COMBUSTION ANALYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

аналіз спалюванням

COMBUSTION BOAT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

човник для спалювання

COMMON SALT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

поварена сіль; кухонна сіль

COMPENSATIVE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

компенсаційний

COMPETITIVE REACTION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

конкурентна реакція

COMPLEX SALT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

комплексна сіль

CPE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вугільний пастовий електрод

AIR CURRENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

повітряна течія; повітряний потік

ALTERNATINGCURRENT CHRONOPOTENTIOMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

змінно-струмова хронопотенціометрія

ANALOGUETODIGITAL CONVERTER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

аналого-цифровий перетворювач

BORNHABER CYCLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

цикл Борна-Габера

Время запроса ( 0.105348128 сек)
T: 0.108566766 M: 1 D: 0